HierontahuoltoA-logo

-Huom! Malmin Hierontaotteen rekisteriselosteen löydät kyseisen siitä vastaavan yrityksen sivuilta https://hierontaote.fi/tietosuojaseloste/

Rekisteriseloste 31.7.2022

Koulutettu hieroja, terveydenhuollon ammattilaisena, kerää ja kirjaa asiakas- ja potilasrekisteriin asiakkaistaan laissa vaaditut potilaan yksilöimiseksi tarvittavat, hoidon ja asiakassuhteen kannalta oleelliset tiedot.
Ammatinharjoittaja on vastuussa keräämistään asiakastiedoista, niiden säilyttämisestä ja suojaamisesta.
Koulutettu hieroja on vaitiolovelvollinen ja asiakastiedot ovat lain mukaan salassa pidettäviä.

REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSHENKILÖ


HierontahuoltoA
Y-tunnus: 3229686-2
, 01300 VANTAA
Puhelin:

REKISTERIN NIMI

  HierontahuoltoA Asiakas- ja Potilasrekisteri

ASIAKAS- JA POTILASREKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

  Potilasasiakirjoja käytetään hoidon laadun varmistamiseen, lakisääteisten hoitokirjausten tekemiseen (hoidon alkutilanne, suunnittelu, toteutus ja seuranta), ajanvarausten tekemiseen sekä hierojan ja asiakkaan väliseen viestintään. Sähköpostimarkkinointiluvan hallinnoimiseen. Laissa määriteltyjen viranomaistahojen mahdollisten selvityspyyntöjen käsittelyyn.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

  Potilaan nimi, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero
  Potilaan hierontahoidon kannalta välttämättömät terveystiedot, hoitotiedot ja esitiedot.
  Ammatti ja harrastukset
  Hierontaan hakeutumisen syy
  Hoitokerrat
  Potilaan kanssa puhelimitse, sähköisin tai muilla menetelmillä käyty varauksiin, sekä hoitoon liittyvä olennainen viestintä.
  Tietolähteenä käytetään asiakkaan antamia tietoja ja hierojan tekemiä havaintoja asiakkaan tilasta sekä hoidon tuloksista ja edistymisestä. Tietoja päivitetään hoitokertojen yhteydessä.

TIETOJEN LUOVUTUS

  Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tiedot on tarkoitettu vain hierojan ja tarvittaessa laissa määritettyjen viranomaistahojen käyttöön. Potilastietoja ei siirretä, säilytetä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

  Potilastiedot on säädetty salassa pidettäviksi. Potilastietoja ei saa luovuttaa sivullisille. Potilastietoja saa käyttää ainoastaan potilaan hoitoon ja siihen liittyviin tehtäviin. Potilasrekisteritiedot on kerätty salasanasuojatulle muistitikulle salattuun tiedostoon ja säilytetään lukitussa tilassa.

TARKASTUSOIKEUS

  Potilaalla on oikeus saada nähtäväksi ja tarkistettavaksi hänestä kerätyt tiedot sekä saada korjatuksi väärät tiedot. Toimitamme tiedot lain edellyttämässä muodossa kuukauden sisällä kelvollisesta tietopyynnöstä pyytäjän henkilöllisyyden varmistuksen jälkeen.
  Potilaalla on oikeus saada halutessaan kopiot potilasasiakirjoista sekä tietoa hänestä kerätyistä tiedoista. Toimitamme tiedot lain edellyttämässä muodossa kuukauden sisällä kelvollisesta tietopyynnöstä pyytäjän henkilöllisyyden varmistuksen jälkeen.
  Siirrämme henkilötietoja ainoastaan siinä laajuudessa kuin kolmannet osapuolet tarvitsevat pääsyn käsittelemiimme henkilötietoihin Palvelun tarjoamiseksi tämän tietosuojalausekkeen määrittelemissä tarkoituksissa.
  Laissa määritellyksi ajaksi säilytettäväksi edellytettyjä potilastietoja ei voida poistaa. Potilaalla on kuitenkin oikeus kieltää rekisterinpitäjältä tietojensa käsittely, jolloin tietoihin laitetaan käsittelykieltomerkintä. Ilman potilastietojen käsittelyoikeutta hoitosuhde ei voi jatkua.
  Voimme pyytää lisätietoja, jotka ovat tarpeen henkilöllisyytesi varmentamiseksi. Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat perusteettomia.

Jos koet henkilötietojesi käsittelyn olevan ristiriidassa voimassaolevan lainsäädännön kanssa, ota yhteyttä infohierontahuoltoa.fi, niin pyrimme selvittämään asian kanssasi.

Rekisteriä koskevissa asioissa voit ottaa yhteyttä: infohierontahuoltoa.fi